Wij verwelkomen iedereen bij Melati Skincare maar dan graag houden aan onze huisregels.

Deze huisregels zorgen voor de handhaving van een goede organisatie in de praktijk waardoor de werkzaamheden optimaal verlopen en de kwaliteit gewaarborgd blijft. Daarnaast schept het helderheid voor de patiënt.

Wees op tijd.

De gereserveerde tijd wordt speciaal voor u vrij gehouden en andere cliënten moeten teleurgesteld worden.Zorg dat u tijdig aanwezig bent op de afspraak. Zo verloopt de planning vlot en kan iedereen gebruik maken van de tijd die voor hem/haar gereserveerd is.U dient ongeveer 10 tot 5 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Zo kunnen we op tijd beginnen. Als u te laat zal zijn, gelieve dan telefonisch te verwittigen.

Annuleren of te verzetten

Van u wordt verwacht dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Mocht er sprake zijn van onverhoopte verhindering, dan dient de afspraak minimaal 48 uur van tevoren telefonisch, per e-mail gewijzigd te worden. Indien u een afspraak op maandag heeft en deze wilt annuleren, dient u dit uiterlijk voor zaterdag 13.00 uur door te geven. Bij niet tijdig afzeggen van een afspraak ​zal er € 35,00 in rekening wordt gebracht.

Parkeren / Openbare vervoer

Het parkeren van uw auto is gratis. Vanaf Leiden centraal bus 3 of 4 Naar merenwijk. Uitstappen bij de gamma Gooimeerlaan, en dan 2 min lopen dan bent u bij ons.

Afspraken en uitlopen

Wij behandelen op afspraak en niet op volgorde van binnenkomst. Het is mogelijk dat spreekuren onverhoopt uitlopen. Melati Skincare is niet verantwoordelijk voor eventuele gemaakte kosten ten gevolge van uitloop. U kunt het bij de assistente melden als u de afspraak wenst te verzetten of annuleren.

Betaling

Na afloop van de behandeling dient u het volledige bedrag te voldoen die tijdens het consult is besproken. U kunt bij Melati Skincare pinnen of contant betalen.

Kinderen bij Melati Skincare

U dient er rekening mee te houden dat er geen toezicht kan worden gehouden op meegebrachte kinderen. Tevens dienen kinderen geen hinder/overlast te veroorzaken tijdens de behandeling

HYGIENE

Hygiëne staat  hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. Gebruikte instrumenten worden na elke behandeling gereinigd en gedesinfecteerd.
Hygiene is in mijn salon belangrijk; ik verzoek u daarom om geen huisdieren mee te brengen.

Geluid/Telefoon

Telefoongesprekken voeren en/of muziek afspelen zonder oordopjes kunnen erg storend zijn voor bezoekers van de praktijk en het personeel, daarom is dit in de gehele praktijk niet toegestaan

Roken

Roken bij Beautyslim is verboden. Buiten is roken toegestaan. Dit rookbeleid geldt ook voor de elektrische sigaret.

Alcohol, drugs

Het gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is niet toegestaan.

Diefstal en vandalisme

Bij diefstal en/of vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de pleger.

Fotograferen en filmen

Medewerkers van Melati Skincare en andere aanwezigen mogen niet ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden. Om te mogen filmen/fotograferen moet van tevoren (schriftelijk) toestemming worden gevraagd. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt ook zijn/haar toestemming te geven. Ook het maken van geluidsopnamen en het opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is niet toegestaan.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsdatum van 2 jaar. Op de dag van de behandeling dient u uiteraard de bon mee te brengen. Vergeet u deze echter dan zal het normale tarief in rekening gebracht worden. Verloren cadeaubonnen kunnen niet worden vergoed.

Klachten of ontevreden?

Wij doe er alles aan om goede kwaliteit diensten en producten aan te bieden maar het kan een keer voorkomen dat u niet tevreden bent. Ik stel het zeer op prijs dat u het ons laat weten indien u een klacht heeft zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Cameratoezicht

Er is cameratoezicht in en om Melati Skincare.

Privacy

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door Beauty Slim en worden niet verstrekt aan derden.